Monitory

Nauka główną przyczyną bierności zawodowej

20.11.2012
Jak pokazują wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań z 2011, w Polsce jest aż 4,5 mln biernych zawodowo. Struktura biernych zawodowo wyraźnie różnicuje się w zależności od wieku. Najwięcej nieposzukujących pracy jest wśród osób w wieku produkcyjnym (7,12 mln) oraz w wieku poprodukcyjnym (6 mln). Wśród osób w wieku produkcyjnym najczęściej pojawiającą przyczyną bierności była nauka (22,6%), choroba (19,1%) oraz emerytura (16,4%). U osób w wieku poprodukcyjnym była to głównie emerytura (87,7%), zaś wśród osób w wieku przedprodukcyjnym – nauka (97,3%).