Monitory

Najlepsze miejsca pracy w Polsce w 2018 roku

17.07.2018
Według badania Great Place to Work z marca bieżącego roku, liderem rankingu najlepszych miejsc pracy w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób jest Cisco Poland. Sześć pierwszych miejsc w rankingu zajmują przedsiębiorstwa z branży IT. Aspekty, które ankietowani wymieniają najczęściej podczas pozytywnej oceny swojego stanowiska, to etyczny i uczciwy sposób prowadzenia firmy oraz traktowanie pracowników jako pełnoprawnych członków zespołu, bez względu na stanowisko jakie zajmują.