Monitory

Mniej wydatków, więcej oszczędności

30.05.2011
Według GUS, w 2010 roku miesięczny budżet przeciętnego Polaka wynosił 1 193 PLN. Pieniądze te mógł spożytkować na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Z tej kwoty ponad 83% (991 PLN) pochłaniała konsumpcja, zwłaszcza wydatki na towary i usługi. Pozostałe 17% (202 PLN) przeznaczaliśmy na inwestycje i oszczędności. W porównaniu z 2009 rokiem udział wydatków konsumpcyjnych w dochodzie rozporządzalnym zmniejszył się o blisko 3 punkty procentowe.

Wciąż najwięcej – blisko 25% wszystkich wydatków – stanowiła żywność i napoje alkoholowe. Co piąta złotówka „szła” na opłaty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu oraz nośniki energii. Mniejsze środki pochłaniał transport (9,6%) oraz rekreacja i kultura (8%).W porównaniu z 2009 rokiem spośród wszystkich wydatków najbardziej (o 0,3 punktu procentowego) zmniejszył się udział środków przeznaczanych na żywność i napoje, wyposażenie gospodarstwa domowego oraz zdrowie (po 0,2 punktu). Największy wzrost dotyczył z kolei odsetka pieniędzy, które wydawaliśmy na użytkowanie mieszkania i zużycie energii (wzrost o 0,5 punktu procentowego).