Monitory

Młodzi, którzy ani nie pracują, ani się nie uczą

03.06.2014
W 2012 roku aż 17% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 18-24 lat nie wykazywało się żadną aktywnością zawodowo-edukacyjną. Osoby te nie uczyły się, nie pracowały i nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach czy kursach. W literaturze zagranicznej młodzi bierni społecznie nazywani są NEETs – jest to akronim od anglojęzycznego wyrażenia neither in employment nor in education and training.

Największy odsetek NEETs w 2012 roku zaobserwowano w Grecji, gdzie 28% młodych w wieku 18-24 lat nie uczyło się i nie pracowało. Udział NEETs w ogóle młodych był wysoki również we Włoszech, w Bułgarii, Hiszpanii i Irlandii (wahając się od 24 do 27%). Najmniej biernych społecznie osób było w Holandii, Luksemburgu i Austrii, gdzie odsetek ten znalazł się w przedziale od 6 do 8%. W Polsce w 2012 roku niemal 16% młodych zasiliło grupę NEETs.