Monitory

Liczba osób biernych zawodowo według wieku w II kwartale w 2018 roku

09.10.2018
Główny Urząd Statystyczny opublikował kwartalną informacje na temat rynku pracy w drugim kwartale 2018 roku. Z danych wynika, że populacja osób biernych zawodowo liczyła 13 246 tys. Największy odsetek wśród niepracujących i nie będących bezrobotnymi stanowiły osoby w wieku 60/65 i więcej – 7 211 tys. osób. Drugą pod względem liczności grupą były osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 15-24 lata. Natomiast najmniej osób biernych zawodowo stanowiły osoby w wieku od 35 do 44 lat.