Monitory

Liczba dni wolnych od pracy w wybranych krajach Europy w 2020 roku

13.01.2020
Wraz z rozpoczęciem nowego roku każdy z pracowników zastanawia się ile dni wolnych mu przysługuje. Sprawdziliśmy liczbę dni wolnych od pracy w wybranych krajach Europy w 2020 roku. Najwięcej dni, w których zatrudnieni nie idą do pracy jest w Niemczech i Hiszpanii. Pracownicy w tych krajach mają 14 dni wolnych od pracy. Z kolei w naszym kraju takich dni w tym roku będzie 12. Wśród wybranych przez nas krajów najmniej odpoczywają mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Irlandii i Grecji. Ilość dni wolnych w każdym z tych krajów wynosi 9.