Monitory

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw w grudniu 2018 roku

28.01.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopy bezrobocia według województw w grudniu 2018 roku. Najwyższa stopa bezrobocia w tym okresie występowała w województwie warmińsko-mazurskim, wynosiła 10,4%. Kolejnymi województwami, gdzie stopa bezrobocia osiągała wysoki poziom były województwo podkarpackie oraz kujawsko-pomorskie. W tych regionach liczba bezrobotnych wynosiła kolejno 82,9 tys. osób oraz 72,7 tys. osób. Z kolei najniższą wartość wskaźnik ten osiągał w Wielkopolsce – 3,1%. Liczba bezrobotnych w tym województwie wynosiła 50,9 tys. osób.