Monitory

Kto najczęściej opuszcza mury uczelni wyższych?

19.11.2013
Jak wynika z danych GUSu, w 2012 roku 19% wszystkich absolwentów publicznych szkół wyższych stanowili studenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych. Ponad 62 tys. absolwentów tych kierunków opuściło mury uczelni w ubiegłym roku. W 2012 roku popularne były również kierunki pedagogiczne i społeczne - odpowiednio 39 tys. i 36 tys. studentów ukończyło tę ścieżkę kształcenia, co stanowi 12 i 11% wszystkich absolwentów. Najmniej osób kończyło kierunki związane z weterynarią, opieką społeczną i usługami transportowymi.Od 2009 roku stopniowo zyskują na popularności kierunki inżynieryjno-techniczne (wzrost o 2 p. p. w stosunku do 2012 roku). W 2012 roku znalazły się na 4 miejscu pod względem liczby absolwentów (28 tys.). W przeciągu lat 2002-2012 zmniejszyła się natomiast liczba absolwentów kierunków ekonomicznych i administracyjnych. Jeszcze w 2002 roku stanowili oni aż 26% wszystkich absolwentów, w 2012 roku było ich o 7 p. p. mniej. Drugi co do wielkości spadek zainteresowania kierunkiem studiów dotyczył pedagogiki, która w 2002 roku cieszyła się popularnością większą o 4 p. p. niż w roku 2012 (16% w 2002 roku wobec 12% w 2012 roku).