Monitory

Kto inwestuje w szkolenia pracowników?

12.09.2011
Szkolenia pracowników coraz częściej stanowią o sile przedsiębiorstw. Wielu pracodawców, szczególnie z sektora MSP, przyznaje jednak, że brakuje im środków na inwestowanie w kapitał ludzki. Nieliczni twierdzą wręcz, że nie potrzebują podnosić kwalifikacji swojego personelu.

Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2010 roku na szkolenie jednego pracownika w Polsce przeznaczono 194 PLN. Największe koszty z tego tytułu ponosiły w firmy z sektora informacja i komunikacja. Doskonalenie zawodowe jednego zatrudnionego kosztowało je przeciętnie 540 PLN. Trudno się dziwić – branża informatyczna i telekomunikacyjna to najszybciej rozwijające się obszary gospodarki. Szybki postęp technologiczny wymusza stałe inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich.

W pozostałych branżach na kształcenie personelu przeznacza się znacznie mniejsze środki. W firmach produkcyjnych oraz instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych koszt szkoleń na 1 pracownika to 344 PLN. Najmniejsze nakłady z tego tytułu poniosły podmioty zajmujące się rozrywką, kulturą, rekreacją oraz edukacją. W tych obszarach wydatki per capita wyniosły odpowiednio 54 PLN i 79 PLN.