Monitory

Koszty pracy - najwyższe w Szwecji

24.06.2014
Na koszty pracy składają się wynagrodzenia bezpośrednie oraz pozapłacowe koszty pracy. Udział pozapłacowych kosztów pracy średnio w krajach UE-27 w 2012 roku wyniósł 23,7%. Największy udział pozapłacowych świadczeń w ogóle kosztów pracy odnotowano we Francji i w Szwecji, gdzie wyniosły one odpowiednio 33,6% i 33,3%, najniższy zaś na Malcie - gdzie wyniósł on jedynie 8,2%. W Polsce pozapłacowe koszty pracy stanowiły 16,7% całkowitych kosztów.

W 2012 roku najwyższe całkowite koszty pracy na godzinę zaobserwowano w Szwecji, Danii i w Belgii – wyniosły one odpowiednio 39, 38 i 37 EUR na godzinę. W Polsce koszt pracy na godzinę to 7 EUR. Najniższe obciążenia związane ze świadczeniem pracy odnotowano w Bułgarii i Rumunii – w obydwu krajach wyniosły 4 EUR na godzinę.