Monitory

Jedynie 2,7% zatrudnionych szuka nowej pracy

29.05.2012
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w IV kwartale 2011 roku nowego zatrudnienia szukało jedynie 2,7% pracujących Polaków. To najmniej od ponad 11 lat i gorzej niż w najbardziej kryzysowym dla gospodarki 2009 roku.Malejący odsetek zainteresowanych zmianą zatrudnienia może świadczyć o ostrożności Polaków w zarządzaniu własną karierą zawodową. Zamiast podejmowania nowych wyzwań, wolimy przeczekać kryzys u dotychczasowego pracodawcy. Do wysyłania CV zniechęcać mogą także wiadomości o ciężkiej sytuacji na rynku pracy – niewielkiej ilości ofert i wysokiej stopie bezrobocia.
Jeśli już, za pracą rozglądają się głównie osoby młode, przed 25. rokiem życia oraz legitymujące się wykształceniem wyższym. Z danych GUS wynika, że stanowili oni odpowiednio 5,6% i 3,5% pracujących danej kategorii.