Monitory

Jakie typy osobowości są najbardziej narażone na bezrobocie?

07.08.2015
Amerykańska firma Truity Psychometrics sprawdziła w jaki sposób poszczególne typy osobowości decydują o naszym statusie na rynku pracy. Wykorzystując wskaźnik MBTI*, analitycy wskazali, które z 16 typów osobowości sprzyjają bezrobociu.

Jak wynika z raportu Personality type and employment status, tzw. „artyści”, a więc osoby z typem osobowości ISFP, są najbardziej narażone na bezrobocie. W tej grupie 8,1% respondentów zadeklarowało, że obecnie nie posiadają pracy. Ich skłonności do pozostawania bez pracy może wynikać z dużej niezależności, nieprzewidywalności i trudności w dostosowaniu się do sztywnych ram czasowych. Duże ryzyko wystąpienia bezrobocia dotyczy również tzw. „idealistów” (INFP) i „logików” (INTP), gdzie odsetek bezrobotnych wyniósł odpowiednio 7,9% i 7,7%. Po drugiej stronie bieguna znaleźli się tzw. „dyrektorzy” (ENTJ) i „administratorzy” (ESTJ), gdzie odsetek osób pozbawionych pracy osyluje wokół 3%. Ich korzystniejsza sytuacja na rynku pracy wiąże się prawdopodobnie z ich dużą wydajnością i determinacją w osiąganiu celów.*Wskaźnik MBTI - wskaźnik psychologiczny służący do określenia typu osobowości. Składa się z 3 wymiarów: E-I (ekstrawersja-introwersja), N-S (poznanie-intuicja), T-F (myślenie-odczuwanie), J-P (osądzanie-obserwacja).