Monitory

Jakie są bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw?

27.10.2015
Co w największym stopniu hamuje rozwój polskich przedsiębiorstw? Okazuje się, że nie są to czynniki zewnętrzne. Zdaniem przedstawicieli firm przebadanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, największym problemem przedsiębiorstw działających w Polsce są niedobory kadrowe na szczeblu menedżerskim. Taką opinię wyraziło 26,9% ankietowanych organizacji.

Co czwarta badana firma wskazała na problemy związane z pracą zespołową (26,8%). Nieco ponad 20% organizacji twierdziło natomiast, że rosną przychody firmy, ale jej zyski już nie.