Monitory

Jaka koniunktura, taka wydajność

21.11.2011
O produktywności świadczy m.in. wielkość produktu krajowego brutto wyrażona w cenach stałych przypadająca na 1 przepracowaną godzinę. Wskaźnik wydajności w danym roku obliczany jest jako procentowa zmiana w stosunku do roku poprzedniego.

W 2010 roku tak rozumiana produktywność wzrosła w Polsce o 1,2% w stosunku do poprzedniego roku. W porównaniu do wyniku z 2009 roku (3,6%) odnotowaliśmy istotny spadek. Co więcej 2010 rok okazał się najgorszym pod względem poprawy produkcyjności od 2004 roku.Czy wydajność pracy Polaków odbiega od unijnej średniej? Okazuje się, że nie. W 2010 wskaźnik wydajności w naszym kraju wyniósł 1,2%, podczas gdy średni wzrost dla krajów UE był o 0,4 punktu procentowego wyższy. W stosunku do 2009 roku sytuacja zmieniła się diametralnie – wtedy bowiem unijna produktywność zmalała o 1,1%, a polska zwiększyła się aż o 3,6%. Warto zauważyć, że wzrost wydajności był zawsze powiązany ze zmianą Produktu Krajowego Brutto.