Monitory

Jak Polacy oceniają sytuację gospodarczą w kraju?

10.12.2013
Fundacja CBOS prowadzi cykliczne sondaże "Aktualne problemy i wydarzenia", realizowane na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. W najnowszej edycji tego badania z listopada 2013 roku, respondenci odpowiadali m.in. na pytanie o ogólną ocenę obecnej sytuacji gospodarczej kraju. 15% respondentów uznało, że jest ona dobra, 44% że jest zła, 36% wyraziło opinię neutralną, zaś 5% nie miało zdania na ten temat. Rozkład odpowiedzi był porównywalny do tego sprzed miesiąca (wtedy 14% ankietowanych wskazało, że sytuacja jest dobra, 45% że jest zła, 37% że nie jest ani dobra, ani zła, a 4% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć, nie wiem”). W porównaniu z początkiem roku, w listopadzie 2013 roku nastroje Polaków były nieco gorsze. O 2 p.p. spadł odsetek odpowiedzi pozytywnych (z 17% w styczniu 2013 roku), zaś o 3 p.p. zwiększył się udział odpowiedzi negatywnych (z 41%). Odsetek odpowiedzi neutralnych zmniejszył się o 1 p.p. (z 37%).Badanie CBOS-u jest miernikiem nastrojów ludności. Od 2007 roku Polacy systematycznie gorzej oceniają sytuację gospodarczą. Być może jednak wkrótce ten trend ulegnie odwróceniu, gdyż już obecnie obserwuje się korzystne zmiany w koniunkturze, a prognozy makroekonomiczne na rok 2014 są pomyślne. Zgodnie z raportem kwartalnym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z października 2013 r. w drugim półroczu 2013 roku nastąpiło ożywienie w systemie gospodarczym Polski. Zgodnie z tym samym opracowaniem, stan gospodarki powinien odnotować dalszą poprawę w 2014 roku.