Monitory

Jak długo szuka pracy weterynarz, a jak długo matematyk?

18.03.2014
Jak wskazują statystyki GUSu zawarte w publikacji pt. Aktywność Ekonomiczna Ludności – III kwartał 2013 roku, bezrobotni Polacy przeciętnie poszukiwali pracy przez blisko 1 rok. Najdłużej pozostawały na bezrobociu osoby, których wykształcenie związane było z rolnictwem i weterynarią (średnio 13,1 miesięcy). W niekorzystnej sytuacji znajdowali się także bezrobotni charakteryzujący się wykształceniem ogólnym na poziomie podstawowym lub średnim (statystycznie szukali pracy przez 12,5 miesiąca). Również dłużej niż 1 rok zabierało znalezienie pracy osobom wykształconym w obszarze inżynierii, procesów produkcyjnych lub w budownictwie (12,3 miesięcy). W najlepszym położeniu pod względem czasu poszukiwania pracy znalazły się osoby, które ukończyły kierunki związane zdrowiem i opieką społeczną (średni czas wyniósł w ich przypadku 9,7 miesięcy). Na stosunkowo dobrej pozycji były również osoby wyedukowane w dziedzinie nauk ścisłych, matematyki i informatyki, choć dla nich okres szukania zatrudnienia był dłuższy niż w przypadku poprzedniej grupy i wynosił 10,6 miesięcy.Relatywnie krótki czas poszukiwania pracy przez osoby wykształcone w zakresie zdrowia i opieki może wynikać z narastającego w społeczeństwie zapotrzebowania na usługi związane z tym obszarem. Na skutek przemian demograficznych rola takich profesji, jak pielęgniarki czy opiekuni osób starszych zyskuje na znaczeniu. Ze względu na coraz większą powszechność sytuacji, gdy oboje rodziców pracuje, poszukiwane są też opiekunki dziecięce, np. do pracy w żłobkach.