Monitory

Im wyższe wykształcenie, tym szybciej można znaleźć pracę

08.09.2015
Jak wynika z danych BAEL, osoby bezrobotne z wyższym wykształceniem potrzebują najmniej czasu by znaleźć zatrudnienie. W I kwartale 2015 roku było to przeciętnie 10,4 miesiąca. Spośród osób, które ukończyły szkołę wyższą, największy odsetek (38%) znajdowało pracę w okresie krótszym niż 3 miesiące.

Najwięcej czasu na znalezienie pracy potrzebują natomiast osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W omawianym okresie było to średnio 13,5 miesiąca.