Monitory

Ile osób w 2017 roku pracowało w więcej niż jednym miejscu pracy?

08.04.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat osób pracujących w więcej niż jednym miejscu pracy w Polsce w IV kwartale 2017 roku. Jak wynika z raportu w naszym kraju było 881 tys. osób pracujących w minimum dwóch miejscach pracy. Zbiorowość ta stanowiła 5,4% wszystkich pracujących. Pracę dodatkową częściej wykonywali mężczyźni niż kobiety. Jak wynika z informacji, pracę dodatkową częściej wykonywały osoby po 34 roku życia, głównie w wieku 45-54 lata (6,7% ogółu pracujących w tej grupie wieku).