Monitory

Europejki w zarządach przedsiębiorstw państwowych i banków

17.04.2009
W Unii Europejskiej 1/3 stanowisk kierowniczych zajmowana jest przez kobiety. Odsetek ten jest jednak znacznie mniejszy w przypadku najwyższych stanowisk dyrektorskich. W zarządach europejskich przedsiębiorstw z przewagą kapitału państwowego kobiety stanowią już tylko 11%. Najwięcej pań piastuje takie stanowiska w krajach skandynawskich – Szwecji (27%) oraz Finlandii (20%). Z kolei najmniej kobiet zasiada w zarządach firm z udziałem Skarbu Państwa na Cyprze, w Luksemburgu i Portugalii (3%) oraz we Włoszech i na Malcie (4%). W polskich przedsiębiorstwach z przewagą kapitału państwowego, 10% członków zarządu to kobiety.

Jeszcze mniej, bo 3% pań piastuje w Unii Europejskiej stanowiska prezesów firm państwowych. Nie pełni takiej funkcji żadna z Austriaczek, Belgijek, Dunek, Francuzek, Greczynek, Hiszpanek, Holenderek, Niemek, Portugalek, Szwedek, Węgierek oraz obywatelek Cypru, Malty, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Największą karierę robią Bułgarki, Czeszki i Polki. W Bułgarii wśród prezesów firm z udziałem Skarbu Państwa panie stanowią 17%. W Czechach wskaźnik ten wynosi 15%. Polska – z 11% udziałem kobiet – znajduje się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej.W gronie prezesów europejskich banków centralnych kobiet nie ma wcale. Natomiast w zarządach tych instytucji stanowią one 17%. Państwem o zdecydowanie największym udziale kobiet wśród członków zarządu banku centralnego jest Szwecja (41%). Polska (z wynikiem na poziomie 12%) znalazła się na szesnastej lokacie w grupie państw UE. Żadnej kobiety nie spotkamy w zarządach banków centralnych w Austrii, Niemczech, Portugali, Słowenii, Włoszech oraz na Cyprze.

Wśród prezesów Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – podobnie jak w przypadku narodowych banków centralnych – również nie ma kobiet. Panie zasiadają jednak w zarządach tych instytucji. Unijną instytucją finansową z największym udziałem kobiet wśród osób piastujących stanowiska członków zarządu jest Europejski Fundusz Inwestycyjny.