Monitory

Europejczyk na chorobowym

03.04.2009
Wyniki badań opublikowane w 2008 roku przez firmę Mercer wykazały, że najbardziej podatni na chorowanie są mieszkańcy Bułgarii. W 2007 roku odnotowano tam najwyższy w Europie wskaźnik absencji chorobowej. Jeden bułgarski pracownik spędził na zwolnieniu lekarskim średnio 22 dni w roku. Połowę mniej dni chorowali Czesi oraz Norwedzy, odpowiednio 10,8 oraz 10,2 dni. Polacy okazali się niewiele „zdrowszym” narodem. W 2007 roku jeden pracownik na zwolnieniu chorobowym spędził średnio 9,7 dni. Dla porównania w Wielkiej Brytanii czy Turcji wskaźnik ten był niemal dwukrotnie niższy.Wysoka absencja chorobowa idzie w parze z popularnością długich zwolnień lekarskich. Przykładowo w Bułgarii, która jest rekordzistą pod względem długości absencji aż 27% wszystkich zwolnień lekarskich wystawionych było na okres powyżej 20 dni. Podobna sytuacja miała miejsce w Portugalii, gdzie „długodystansowcy” wpłynęli na relatywnie wysoki ogólny wskaźnik absencji. Analogicznie - krótkie zwolnienia to domena krajów o ogólnie niskiej absencji. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Turcji ponad połowa zwolnień lekarskich wystawiona była na okres do 5 dni.Średnia liczba dni absencji przypadających na jednego pracownika w ciągu roku to w miarę stabilny wskaźnik. Istotne zmiany następują w perspektywie dłuższego czasu. Aż 68% Europejczyków-uczestników badania Mercer twierdzi, że wskaźnik absencji chorobowej w latach 2005-2008 nie zmienił się. Równocześnie 19% zaobserwowało wzrost „chorowalności”, a dla 12% badanych mięliśmy w tym okresie do czynienia z jej spadkiem.

Sondaż firmy Mercer został przeprowadzony w okresie od maja do czerwca 2008 roku. Na pytania dotyczące absencji chorobowej odpowiedzieli pracownicy z niemal 800 firm ulokowanych w 24 krajach europejskich.