Monitory

Dodatni bilans 2009 roku

07.09.2010
W całym 2009 roku w Polsce powstało 521,6 tys. nowych miejsc pracy. Było to o 18,3% mniej niż w rekordowo dobrym dla rynku pracy 2007 roku, a jednocześnie o 6,3% więcej niż w roku 2008. Biorąc pod uwagę także zlikwidowane miejsca pracy bilans 2009 roku okazał się dodatni. Różnica między liczbą nowych i zlikwidowanych stanowisk pracy wyniosła 20,2 tys. Na taki wynik zapracowały głównie przedsiębiorstwa zlokalizowane województwie małopolskim i łódzkim. Na terenie pierwszego z wymienionych w ciągu 2009 roku utworzono 49,5 tys. miejsc pracy, a zlikwidowano 40,1 tys. W łódzkim powstaniu 44,7 tys. stanowisk pracy towarzyszyła redukcja 36,3 tys. Trzecim w kolejności województwem było mazowieckie, gdzie odnotowano zarówno najwyższą liczbą nowych, jak i likwidowanych miejsc pracy (odpowiednio: 100,6 tys. i 95,3 tys.).Na minusie znalazło się 5 województw: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz pomorskie. Łącznie zlikwidowano tam 144,4 tys. miejsc pracy oraz utworzono 126,1 tys. Zmiany najbardziej odczuli mieszkańcy województwa podkarpackiego, gdzie powstanie 18,4 tys. nowych, szło w parze z likwidacją aż 27,8 tys. miejsc pracy.
Umiarkowanie optymistyczne są wyniki uzyskane w pierwszym kwartale 2010 roku. Różnica miedzy liczbą nowych i likwidowanych miejsc pracy dwukrotnie przekroczyła wtedy tę odnotowaną w całym 2009 roku i wyniosła 51,8 tys. na plus. Tak dobry wynik był możliwy dzięki 182 tys. nowych stanowisk pracy. Liczba tych zredukowanych utrzymała się bowiem na poziomie niemal analogicznym do notowanego w ostatnich trzech miesiącach 2009 roku.