Monitory

Czynniki które wpłyną na zatrudnienie

20.09.2016
Światowe Forum Ekonomiczne, szwajcarska organizacja organizująca słynne konferencje w Davos, opracowała raport dotyczący przyszłości pracy. „The Future of Jobs” omawia najważniejsze aspekty tzw. czwartej rewolucji przemysłowej i jej wpływu na rynek pracy. Ankietowani przedsiębiorcy za czynnik mający najwyższy pozytywny wpływ na zatrudnienie w najbliższych latach uznali młode populacje w krajach rozwijających się. Zatrudnienie według nich najbardziej obniżą geopolityczne zawirowania oraz sztuczna inteligencja.