Monitory

Czy znamy języki obce?

08.07.2014


Jak wynika z danych Eurostatu za rok 2011 aż 29% pracujących mieszkańców Unii Europejskiej nie potrafiło posługiwać się żadnym językiem obcym. Wśród bezrobotnych mieszkańców Wspólnoty odsetek ten wyniósł 44%. Iloma językami posługują się mieszkańcy krajów należących do UE?

Jak wskazują dane zaczerpnięte z Eurostatu, w 2011 roku 32% pracujących Polaków zadeklarowało brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego. Najniższe kompetencje językowe mieli mieszkańcy Węgier i Bułgarii, gdzie ponad połowa zatrudnionych mieszkańców nie znała żadnego języka obcego. Z kolei najwyższymi kompetencjami językowi pochwalić się mogli obywatele Luksemburga i Litwy - jedynie 1% pracowników w tych krajach nie potrafi się posługiwać żadnym językiem obcym.Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest dość powszechna wśród mieszkańców krajów UE (38% osób deklaruje znajomość 1 języka). Jedynie co 10 mieszkaniec UE potrafi 3 języki obce. W Polsce trzema językami obcymi posługuje się tylko 5% mieszkańców, zaś znajomość 3 języków obcych deklaruje aż 74% obywateli Luksemburga. Szczegóły prezentuje tabela.