Monitory

Czy przedsiębiorczość to dobra ścieżka kariery?

30.01.2015
Według większości osób na świecie przedsiębiorczość jest postrzegana jako dobra ścieżka kariery. Największy odsetek tego typu opinii (ponad 75%) wystąpił w gospodarkach zorientowanych na czynniki produkcji, a więc głównie w krajach afrykańskich (takich jak np. Angola, Ghana, Nigeria). Z kolei średnia dla krajów zorientowanych na efektywność, w skład których wchodzi m.in. Polska, Słowacja, Chorwacja czy Estonia, wyniosła blisko 68%. Najmniejszy odsetek osób (53,5%), które wskazują własną firmę jako dobrą ścieżkę kariery zanotowano natomiast w gospodarkach zorientowanych na innowacje, tj. m.in. w Niemczech, Belgii, Francji, Szwecji czy Finlandii.Analizując wyniki badania można zauważyć pewną ciekawą tendencję: na ogół im wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju, tym mniej osób wskazuje własną firmę jako dobrą ścieżkę kariery. Nie brakuje jednak wyjątków. Na przykład w całkiem dobrze rozwiniętej pod względem ekonomicznym Holandii, odsetek takich osób jest najwyższy spośród badanych krajów i wynosi blisko 80%. Z kolei na Słowacji, gdzie poziom rozwoju gospodarczego jest niższy, liczba takich wskazań była dużo mniejsza (poniżej 50%). W Polsce odsetek osób postrzegających prowadzenie własnego biznesu jako dobrą ścieżkę kariery wyniósł około 67%, a więc znacznie więcej niż wynosi średnia dla całej Unii Europejskiej (blisko 57%).