Monitory

Czy pracodawcy zaspokajają potrzeby zdrowotne swoich pracowników?

30.12.2013
We wrześniu 2013 roku opublikowano raport z badania „Wskaźniki zdrowia w miejscu pracy” przeprowadzonego przez firmę ubezpieczeniową Aviva w irlandzkich przedsiębiorstwach. Wyniki badania pokazują, iż pracownicy i pracodawcy mają zgoła odmienne poglądy odnośnie pracy. Podczas gdy 64% pracodawców miało pozytywne zdanie na temat warunków panujących w ich miejscu pracy, odmiennego zdania było aż 53% pracowników. Również w kwestii przyszłości firmy pracownicy i pracodawcy się nie zgadzali – 37% pracodawców uważało, że sytuacja ich organizacji na rynku z pewnością polepszy się w najbliższym czasie, podobnego zdania było jedynie 15% pracowników.

Jak wynika z przytoczonych badań, niemal 3/4 pracowników uważa, że ich miejsce pracy staje się coraz bardziej stresujące. Pracownicy skarżyli się na problemy zdrowotne mające swe źródło w pracy, takie jak: stres, niepokój, zmęczenie, ból pleców i szyi, przeziębienia. Badanych pracowników zapytano o najbardziej pożądane formy wsparcia związane ze zdrowiem w miejscu pracy. Okazuje się, że aż 63% ankietowanych chciałoby, aby w firmie zachęcano do dbania o równowagę między pracą a życiem prywatnym. 57% respondentów uważa, że pracodawca powinien oferować prywatne ubezpieczenie medyczne, zaś 54% twierdzi, że istotne dla zdrowia są elastyczne godziny pracy. Szczegóły prezentuje wykres.