Monitory

Czy praca daje poczucie bezpieczeństwa?

05.06.2012
Jak wynika z danych z Europejskiego Sondażu Społecznego z roku 2010, co trzeci Polak potwierdza, iż obecna praca daje mu poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio 35% respondentów uznało swoją pracę za bezpieczną i stabilną, zaś 29% zdecydowanie potwierdziło ten pogląd. Z opinią tą nie zgadza się 37% badanych, w tym aż 14% zdecydowanie uważa, że obecna praca nie daje im poczucia bezpieczeństwa.Warto przyjrzeć się bliżej rozkładowi odpowiedzi wśród krajów europejskich. Zauważyć można, że opinie Polaków zbliżają się do średniej dla wszystkich krajów uwzględnionych w badaniu. Około 65% Polaków uznaje pracę za stabilną i dającą bezpieczeństwo, zaś średnia w wymienionych państwach wynosi 62%.

Istnieją kraje, w których odsetek osób uznających swoją obecną pracę za stabilną, jest znacznie wyższy od średniej. Są to m.in. Estonia (88%), Norwegia (86%), Szwajcaria (86%), czy Finlandia (79%). Natomiast kraje, gdzie najczęściej pojawiały się opinie o niestabilności i braku bezpieczeństwa pracy, to: Słowacja (26%), Czechy (33%), Grecja (35%) i Bułgaria (36%).