Monitory

Czy możemy liczyć na pomoc współpracowników?

03.09.2013
Czy możemy liczyć w pracy na pomoc i wsparcie współpracowników? Opinię na ten temat zebrano wśród czytelników portalu rynekpracy.pl. Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez nasz portal ponad ¾ badanych (76%) zdecydowanie i raczej zgadza się, że mogą liczyć na pomoc współpracowników. Przeciwnego zdania jest jedynie 21% ankietowanych. 3% respondentów nie ma zdania na ten temat.Dane z Europejskiego Sondażu Społecznego z 2010 roku pokazują, że wedle deklaracji badanych, najbardziej pomocni są współpracownicy w Niemczech (89% respondentów twierdzi, że może liczyć na swoich współpracowników), Danii (88%), Finlandii (86%), Holandii (85%) i Szwecji (85%). Najgorsze zdanie o współpracownikach mają Portugalczycy – tylko 41% ankietowanych potwierdziło, że mogą liczyć na ich pomoc (pozostali – 59% - byli przeciwnego zdania). Polacy w stosunku do pozostałych krajów prezentują raczej pośrednie opinie - 71% badanych twierdzi, że mogą liczyć na wsparcie w pracy.