Monitory

Coraz niższy wskaźnik zatrudnienia 25- w krajach OECD

14.01.2013
Spośród krajów należących do OECD, w II kwartale 2012 roku najwyższą wartość wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata odnotowano w Islandii, Holandii i Szwajcarii (powyżej 60%). Najniższą wartość (poniżej 20%) miernik osiągnął w Grecji, na Węgrzech, w Hiszpanii i we Włoszech. Średnio we wszystkich krajach OECD udział zatrudnionych osób w wieku 15-24 lat w całkowitej liczbie ludności w tej kategorii wiekowej wyniósł 39,3%, w krajach Unii Europejskiej nieco mniej – 32,9%, a w Polsce - 24,9%.W latach 2000-2010 wskaźnik zatrudnienia 25- zmniejszył się w krajach OECD o 6 punktów procentowych (z 45,5% do 39,5%). Z największym spadkiem wartości miernika mieliśmy do czynienia w Irlandii (- 18,7 pp), USA (-14,7 pp), na Węgrzech (-14,2 pp), w Portugalii (-13,3 pp) oraz Czechach (-13,1 pp). Wskaźnik zatrudnienia dla analizowanej grupy wiekowej wzrósł w latach 2000-2010 w zaledwie pięciu krajach: Chile, Francji, Polsce, Rosji oraz Austrii (odpowiednio o 4,1; 2,5; 1,8; 1; 0,8 pp).