Monitory

Coraz mniej związkowców w Europie

30.03.2010
W państwach Starego Kontynentu systematycznie maleje liczba pracowników zainteresowanych przynależnością do struktur związkowych. Między 2003 a 2008 rokiem w 23 europejskich krajach organizacje reprezentujące interesy zatrudnionych stopniały o blisko 880 tysięcy członków. Szczególnie wyraźny spadek zainteresowania działalnością związkową dotyczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na Słowacji i Litwie szeregi związkowców skurczyły się o ponad 34%. Polski oraz bułgarski ruch związkowy stopniał o ponad 16%. Spadek zasobów członkowskich nastąpił także w krajach, w których do tej pory organizacje pracownicze odgrywały istotną rolę w życiu gospodarczym i politycznym. W Niemczech liczebność związkowa zmniejszyła się o ponad 11%, w Austrii o blisko 10%, a w Szwecji o 6,8%. Ogólnego osłabienia pozycji związków zawodowych w Europie nie zrównoważył wzrost zaangażowania pracowników w takich krajach jak: Belgia (o 6,8%), Grecja (o 6%) czy Finlandia (5,7%).