Monitory

Co wpływa na sukces? Zdaniem młodych Polaków - znajomości

21.11.2014
Jak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej „O szansach młodych w III RP”, czynnikiem, który w największym stopniu decyduje o sukcesie młodych ludzi są zdaniem Polaków znajomości. Ponad 90% osób jest zdania, że rozbudowana sieć kontaktów ma bardzo duży lub duży wpływ na zdobycie wysokiej pozycji w naszym kraju. Mniejsze znaczenie w tym względzie Polacy przypisują m.in. kwalifikacjom zawodowym, dobrze wykonywanej pracy, czy wykształceniu.Z takim samym pytaniem Polacy zmierzyli się także w 1995 roku. Okazuje się jednak, że większość elementów, do których respondenci mieli się odnieść, została bardzo podobnie oceniona zarówno w 1995 jak i w 2014 roku. Poglądy Polaków przez ostatnie 20 lat nie zmieniły się istotnie, biorąc pod uwagę ocenę znaczenia przypisywanego znajomościom, kwalifikacjom zawodowym, zamożności rodziców i rzetelnemu wykonywaniu powierzonych zadań. Różnice w opiniach można natomiast zaobserwować w przypadku takich kwestii jak wykształcenie, miejsce zamieszkania i pochodzenie społeczne. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, w roku 1995 niemal 80% badanych uważało, że ma on duży wpływ na zdobycie wysokiej pozycji w naszym kraju. W chwili obecnej duże znaczenie przypisuje mu już blisko 10 p.p. mniej Polaków.