Monitory

Co najbardziej motywuje w pracy Europejczyków?

10.04.2017
Jak wynika z badania The Workforce View in Europe 2017 przeprowadzonego przez ADP, najważniejszym czynnikiem budującym motywację europejskich pracowników jest wynagrodzenie – wskazało na nie aż 47% badanych. Drugim najważniejszym czynnikiem są relacje z kolegami – wskazało na nie 30% badanych. Wśród ankietowanych ważnym czynnikiem motywującym okazała się również właściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym – wskazało na nią 28% badanych.