Monitory

Chcemy pracować dłużej niż wymaga ustawa

26.08.2010
Więcej niż 60% Polaków zamierza pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tak przynajmniej wynika z sondy, którą na przełomie lipca i sierpnia przeprowadziliśmy wśród użytkowników naszego portalu. Internautów zapytaliśmy o chęć kontynuowania kariery po przekroczeniu 60 lub 65 roku życia. Odpowiedzi negatywne znalazły się w mniejszości. Zdecydowaną dezaprobatę zgłosił co piąty ankietowany.Zgodnie z przepisami, ustawowy wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dopiero po osiągnięciu tego wieku można ubiegać się o emeryturę. Wyjątek stanowią tzw. emerytury pomostowe dla pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Osoby takie mają prawo do emerytury w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Niestety, rzeczywisty wiek wycofania się z rynku pracy jest niższy od określonego w ustawie. Z danych Eurostat wynika, że Polki kończą karierę zawodową 2,5 roku wcześniej niż wynika to z ustawy, a panowie decydują się na wyjście z rynku pracy w wieku 61,4 lata.