Monitory

Bezrobotny absolwent

07.08.2012
Sytuację absolwentów na rynku pracy cyklicznie, raz na kwartał bada Główny Urząd Statystyczny. Za absolwenta uznaje osobę w wieku 15-30 lat, która ukończyła szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem i nie kontynuuje nauki.

W I kwartale 2012 roku stopa bezrobocia wśród absolwentów, wyniosła 21,3%. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła o nieco ponad 3 punkty procentowe. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrost o 1,5 punktu procentowego. W tym samym czasie wskaźnik bezrobocia dla wszystkich Polaków był dwukrotnie niższy niż ten odnotowywany dla absolwentów szkół wyższych. Wyniósł 10,5%.Warto zauważyć, że trudna sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy nie jest zjawiskiem nowym. W latach 2003-2011 najgorsza sytuacja miała miejsce tuż po pierwszym kryzysie gospodarczym XXI wieku. W 2003 i 2004 roku bezrobocie wśród absolwentów bezpośrednio po studiach przekroczyło 29%. Było zatem o połowę wyższe niż obecnie. Najlepsza sytuacja miała miejsce w 2008 roku. Wtedy wskaźnik bezrobocia absolwentów spadł do 15,4%.