Monitory

Bezrobocie wśród imigrantów wyższe niż wśród rodowitych mieszkańców

09.03.2015
W 2013 roku w większości państw, stopa bezrobocia wśród imigrantów była wyższa niż wśród rodowitych mieszkańców, przeciętnie o ok. 5 p.p. – wynika z danych OECD. Co więcej, wskaźnik zatrudnienia wśród pracowników przyjezdnych był zazwyczaj niższy niż wśród reszty pracujących. Istniały jednak Od tej reguły istniały jednak wyjątki od tej reguły.

Najwyższe bezrobocie wśród imigrantów żyjących w 27 przeanalizowanych państwach OECD dotyczyło Grecji (37,7%) oraz Hiszpanii (35,8%). Kraje te cechowały się również największą różnicą w wysokości stopy bezrobocia pomiędzy rodowitymi mieszkańcami a imigrantami, która wyniosła w 2013 roku 11,5 p.p. Duża różnica występowała również w Belgii (10,4 p.p.), Szwecji (9,9 p.p.) czy Francji (7,1 p.p.). W Polsce bezrobocie wśród imigrantów wyniosło 12,2%, czyli o 1,8 p.p. więcej niż wśród reszty społeczeństwa. Jedynymi państwami, w których stopa bezrobocia wśród osiedleńców była niższa to Stany Zjednoczone (o 0,7 p.p.) i Węgry (o 0,4 p.p.).Analizując wskaźnik zatrudnienia, w większości państw był on wyższy wśród rodowitych mieszkańców, niż imigrantów. Jednak w krajach takich jak Luksemburg, Czechy, USA, Węgry, Portugalia, Irlandia czy Włochy było odwrotnie – to imigranci cechowali się wyższym wskaźnikiem zatrudnienia. W Polsce wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów był o 0,8 p.p. niższy niż w reszcie społeczeństwa.