Monitory

Bezrobocie w największych polskich miastach

17.03.2014
Jak wynika z danych GUS-u w styczniu 2014 roku stopa bezrobocia w największych polskich miastach wynosiła od 4% w Poznaniu do niemal 13% w Łodzi. Spośród 10 miast Polski o największej liczbie mieszkańców, najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Łodzi (12,6%), Szczecinie (11,1%) i Lublinie (10,4%), najniższą zaś w Poznaniu (4,2%), Warszawie (4,9%) oraz w Katowicach i we Wrocławiu (5,7%).

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu 2014 roku było w Warszawie (56 tys.) i w Łodzi (43,6 tys.), najmniej zaś w Katowicach (12 tys.) i w Poznaniu (13,9 tys.).We wszystkich 10 największych miastach Polski stopa bezrobocia była niższa niż wartość tego wskaźnika dla całej Polski, która w styczniu 2014 roku wyniosła 14%. Ponadto bezrobocie w dużych miastach było mniejsze od stopy bezrobocia dla całego województwa, w którym dane miejscowości są ulokowane. Przykładowo, w województwach wielkopolskim, mazowieckim i śląskim, gdzie znajdują się miasta o najniższej stopie bezrobocia, stosunek bezrobotnych do aktywnych zawodowo wynosił odpowiednio: 10%, 11,4%, 11,7%.