Monitory

Bezrobocie w krajach UE w 2017 roku

13.02.2018
Europejski Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące bezrobocia w krajach UE w 2017 roku. Warto zaznaczyć, że Eurostat używa innej metodologii przy obliczaniu poziomu bezrobocia niż GUS. Opiera sie na badaniu aktywności ekonomicznej ludności, a nie na bezrobociu rejestrowanym. W związku z tym wyniki Eurostatu są trochę niższe niż GUS. dane za 2017 rok są dostępne dla 23 z 28 krajów UE. Najniższe bezrobocie w 2017 roku było w Republice Czeskiej (2,9%). Z kolei najwyższe w Hiszpanii - 17,2%. Prawdopodobnie jeszcze wyższe bezrobocie jest w Grecji, gdzie w 2016 roku osiągnęło 23,6%.