Monitory

Bezrobocie w Czechach w 2017 roku

21.02.2018
Stopa bezrobocia w Czechach należy do najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. W 2017 roku można było obserwować jej systematyczny spadek, przy jednoczesnym wzroście liczby wolnych miejsc pracy, których jest obecnie niemal tyle, ilu zarejestrowanych bezrobotnych. Teoretycznie więc bezrobocie w Czechach mogłoby zostać niemal całkowicie wyeliminowane, gdyby poszukujący pracy dysponowali kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganiom pracodawców prowadzących obecnie rekrutację.