Monitory

Bezrobocie rejestrowane wg wykształcenia

19.09.2017
Poniższe dane dotyczą liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych wg wyższego wykształcenia w przedziale od I kwartału 2016 roku do II kwartału 2017 roku. Informacje zostały uzyskane z danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Z publikacji wynika, że najwięcej bezrobotnych z wyższym wykształceniem było w I kwartale 2016 roku - 203,9 tys. Z każdym następnym okresem ich liczba maleje. Największy taki spadek odnotowano na przełomie I i II kwartału w roku 2016 roku – 24,8 tys.