Monitory

Bezrobocie najwyższe w Grudziądzu

07.01.2010
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Grudziądzu przekroczyła 21% - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2009 roku. To wynik wyższy o 10 punktów procentowych od średniej krajowej. Podobnie zła sytuacja na rynku pracy miała miejsce w Radomiu, gdzie stosunek osób bezrobotnych do aktywnych zawodowo pod koniec listopada wyniósł 20,9%. Następny w kolejności Włocławek odnotował już znacznie niższą wartość wskaźnika.

Spośród wszystkich miast grodzkich w Polsce większość notowała bezrobocie jednocyfrowe, mieszczące się w przedziale 7-8%. W tej grupie znalazły się m.in. Toruń, Bydgoszcz oraz Zielona Góra. Najbardziej zbliżony do średniej krajowej poziom wskaźnika bezrobocia wystąpił w Zabrzu (11,5%) oraz Koninie (11,3%).Pod koniec listopada 2009 roku zdecydowanie najkorzystniejsze warunki na rynku pracy panowały w stolicy naszego kraju. Warszawa mogła poszczycić się bezrobociem rejestrowanym rzędu 2,8%. Podobnie niski odsetek osób bezrobotnych notowano wśród mieszkańców Poznania (3,1%), Katowic (3,2%) oraz Sopotu (3,2%).