Monitory

Aż 64% badanych było dyskryminowanych w pracy

21.01.2013
Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl aż 2/3 ankietowanych (64%) przyznaje, że doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy, np. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania. Jedynie 30% badanych osób nie było dyskryminowanych w pracy, zaś 6% respondentów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.Dyskryminacja stanowi formę wykluczenia społecznego, polegającą na traktowaniu danej osoby mniej przychylnie, niż innej w podobnej sytuacji ze względu na jakąś cechę (np. płeć, tożsamość seksualna, wiek, niepełnosprawność, religia lub przekonania czy pochodzenie etniczne lub rasowe). Źródeł dyskryminacji można się doszukiwać m.in. w funkcjonujących stereotypach, w braku polityki antydyskryminacyjnej lub w niewiedzy. Dyskryminacja w miejscu pracy może przybrać trzy formy: dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej oraz krzyżowej. Więcej na temat dyskryminacji w pracy znajdą Państwo w artykule „Formy dyskryminacji w miejscu pracy”.