Monitory

Aktywność zawodowa w różnych województwach w IV kwartale 2019 roku

10.03.2020
Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje na temat aktywności zawodowej Polaków w IV kwartale 2019 roku. Osoby aktywne zawodowo to wszyscy ludzie pomiędzy 15 a 64 rokiem życia. Spośród wszystkich 16 województw w naszym kraju największy współczynnik aktywności zawodowej występował w województwie mazowieckim – 60,8%. Kolejne regiony pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej to województwo pomorskie i wielkopolskie. Wskaźniki wynosiły tam kolejno: 58,8% oraz 58,3%. Najniższą wartość współczynnik aktywności zawodowej osiągał w województwie warmińsko-mazurskim (52,8%) i śląskim (52,3%).