Monitory

Aktywni i bierni zawodowo w Polsce w latach 2010-2015

22.08.2016
Według danych pochodzących z Bilansu Aktywności Ekonomicznej, liczba ludności w wieku powyżej 15 lat na Dolnym Śląsku wyniosła w 2015 roku 32,7 mln osób. Odsetek osób aktywnych zawodowo osiągnął poziom 53,2%, z czego 49,2% stanowiły osoby pracujące, a 4% – bezrobotni. Z kolei odsetek osób biernych zawodowo wyniósł w tym czasie 41,5%. W latach 2010-2015 odsetek pracujących zwiększył się o 1,8 p.p., co można uznać za pozytywne zjawisko na rynku pracy.