Monitory

Absolwenci krakowskich uczelni zarejestrowani w urzędzie pracy

15.07.2014
Jak wynika z zaprezentowanego w marcu 2014 roku raportu zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, aż 45% absolwentów zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie posiada wykształcenie wyższe. W Krakowie co czwarty beneficjent PUP legitymuje się zaś wykształceniem średnim zawodowym.Najmniejszy procentowy udział absolwentów uczelni wyższych w ogóle bezrobotnych absolwentów w analizowanym okresie zanotowano w 2000 i 2001 roku – odpowiednio 13% i 16%. Najwyższą wartość wskaźnika w omawianym okresie zaobserwowano w 2007 roku na poziomie 33%. Począwszy od 2003 roku udział ten systematycznie spada i w 2012 roku wyniósł niecałe 25%.