Monitory

25% Polaków to emeryci i renciści

29.04.2009
W minionym 2008 roku na tysiąc mieszkańców Polski odnotowaliśmy średnio 243 emerytów i rencistów. Oznacza to, że co czwarta osoba w naszym kraju posiadała status emeryta lub rencisty. Wskaźnik ten był najwyższy w województwach łódzkim (258), lubelskim (255) oraz śląskim (254). Najmniej osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe (206) przypadło na tysiąc mieszkańców województwa pomorskiego - wynika z publikacji GUS.

Jeśli weźmiemy pod uwagę bezwzględną liczbę emerytów i rencistów, to na szczycie zestawienia lokuje się w województwo śląskie, gdzie w 2008 roku odnotowano przeciętnie miesięcznie 1 180,4 tys. takich osób. Tylko nieco niższe liczby beneficjentów wystąpiły w województwach: mazowieckim (1174,1 tys.), wielkopolskim (769,1 tys.) i małopolskim (758,7 tys.). Najniższe statystyki to oczywiście domena mniejszych województw: opolskiego, lubuskiego oraz podlaskiego, gdzie liczba emerytów i rencistów w 2008 roku nie przekraczała 300 tys.Najwyższe świadczenia w 2008 roku otrzymywali emeryci i renciści z województwa śląskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła odpowiednio: 1 722,98 PLN, 1 402,72 PLN, 1 394,21 PLN brutto. Najniższe świadczenia obowiązywały w województwie podkarpackim, gdzie emeryt lub rencista otrzymywał miesięcznie 1 166,82 PLN brutto.