Monitory

19% uczniów w wakacje pracowało

27.11.2012
W 2012 roku 19% uczniów w wieku od 7 do 19 lat podjęło się wakacyjnej pracy zarobkowej – wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Odsetek ten jest zbliżony do zanotowanego w latach 2010 i 2011, kiedy to pracy w wakacje podjęło się 21% uczniów. Rekordowe pod tym względem okazały się lata 2008 i 2009, kiedy odpowiednio 33 i 31% uczniów pracowało w wakacje.Odsetek uczniów podejmujących się pracy zarobkowej w wakacje różnił się ze względu na wiek badanych. Najczęściej w okresie wakacyjnym pracowali uczniowie szkół średnich, w wieku od 16 do 19 lat – 26% wskazań w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez dzieci w tym wieku. Rzadziej przyznawali się do wakacyjnej pracy gimnazjaliści (13- 15 lat) – 9% wskazań. Najmniej wskazań dotyczyło dzieci w wieku od 7 do 12 lat – jedynie 1% gospodarstw, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do szkół podstawowych potwierdziło, że pracowały. Jak wynika z danych CBOS-u, pracę zarobkową podejmowały najczęściej dzieci zamieszkujące średnie miasta oraz pochodzące ze średniozamożnych rodzin (miesięczne dochody na poziomie 501 – 1 000 PLN).