Monitory

1,4 miliona Polek to pełnoetatowe matki

23.05.2011
Choć podział obowiązków w rodzinach jest różny, a mężczyźni coraz częściej włączają się w wykonywanie niektórych prac, odpowiedzialność za domowe ognisko nadal spoczywa głównie na kobietach. Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2010 roku w Polsce mieszkało 16,6 mln pań powyżej 15. roku życia. Z wyliczeń wynika, że z grupy tej 7,2 mln pracowało, 791 tys. było na bezrobociu, a 8,6 mln stanowiły osoby bierne zawodowo, które z różnych przyczyn wycofały się z rynku pracy. Dlaczego? Głównie z powodu emerytury (46%) i nauki (19%), a w przypadku 17% kobiet w związku z obowiązkami rodzinnymi i koniecznością prowadzenia domu.Statystyki nie pozostawiają złudzeń – ponad 1,4 mln polskich kobiet to pełnoetatowe matki, gospodynie domowe, opiekunki, które w zdecydowanej większości nie dostają za swoją pracę ani złotówki i nie mogą z jej tytułu liczyć na emeryturę czy ubezpieczenie zdrowotne. Osobnym zagadnieniem są kobiety, dla których domowe obowiązki to dodatek do stanowiska wykonywanego zawodowo. Dla nich utrzymanie domu to niemal drugi etat. Z badań GUS wynika bowiem, że zamężne kobiety z dziećmi na utrzymaniu poświęcają na zajęcia i prace domowe 4 godziny i 45 minut na dobę. Nieco mniej „ofiarują” gospodarstwom domowym mężatki bez potomstwa (4 h 39 min) i samotne matki (4 h 6 min).