Artykuły

Zmiany w zatrudnieniu i PKB w Unii Europejskiej w latach 2001-2009

18.03.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat dynamiki PKB i poziomu zatrudnienia w 27 krajach Unii Europejskiej w latach 2001-2009. Przedstawione dane to statystyki średnioroczne, prezentowane w ujęciu rok do roku. W formie tabelarycznej uwzględniono tempo zmian PKB i zatrudnienia dla poszczególnych krajów UE oraz całej Wspólnoty. Na wykresach zilustrowano natomiast zależność pomiędzy analizowanymi wskaźnikami dla całej Unii Europejskiej oraz jej 7 wybranych krajów – Polski, Grecji, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Opracowanie zawiera 2 tabele i 8 wykresów:

Tabela 1. Dynamika zmian w poziomie zatrudnienia w UE-27 w latach 2001-2009 (%)
Tabela 2. Dynamika zmian PKB w UE-27 w latach 2001-2009 (%)

Wykres 1. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w UE-27 w latach 2001-2009 (%)
Wykres 2. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Polsce w latach 2001-2009 (%)
Wykres 3. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Estonii w latach 2001-2009 (%)
Wykres 4. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Grecji w latach 2001-2009 (%)
Wykres 5. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Hiszpanii w latach 2001-2009 (%)
Wykres 6. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Irlandii w latach 2001-2009 (%)
Wykres 7. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Niemczech w latach 2001-2009 (%)
Wykres 8. Tempo zmian PKB i poziomu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii w latach 2001-2009 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij