Artykuły

Zawody, w których pracują Europejczycy

08.07.2013
Opracowanie zawiera informacje na temat grup zawodowych, które reprezentują pracujący Europejczycy. Publikacja dostarcza informacji o łącznej liczbie pracujących w 10 grupach zawodowych (m.in. specjaliści, pracownicy biurowi, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) w Polsce w I kwartale 2013 roku. Zaprezentowano także strukturę pracujących w krajach Unii Europejskiej według grup zawodów. Przedstawiono statystyki dotyczące pracujących w analizowanych grupach zawodów w państwach Wspólnoty w 2012 roku. Dodatkowo, dla poszczególnych krajów członkowskich wskazano najliczniejszą grupę zawodową oraz udział zatrudnionych w tej grupie w ogóle pracujących. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostatu.

Na opracowanie składają się 1 wykres i 3 tabele:

Tabela 1. Pracujący według grup zawodów w Polsce w I kwartale 2013 roku (tys.)
Tabela 2. Pracujący według grup zawodów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
w 2012 roku (tys.)

Tabela 3. Najliczniejsza grupa zawodowa oraz udział zatrudnionych w tej grupie zawodowej w ogóle pracujących (%) w poszczególnych krajach UE w 2012 roku

Wykres 1. Struktura pracujących w Polsce w I kwartale 2013 roku według grup zawodów (%)
Udostępnij