Artykuły

Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD w IV kwartale 2011 roku w Polsce

19.07.2012
W opracowaniu zaprezentowano informacje na temat osób pracujących w IV kwartale 2011 roku w Polsce. Publikacja dostarcza informacji na temat zatrudnienia w wybranych sekcjach PKD. Ukazane statystyki pozwalają ocenić, w których sekcjach zatrudnienie jest najwyższe. Dodatkowo, przywołane dane prezentują liczbę osób pracujących w poszczególnych sektorach z uwzględnieniem takich cech demograficznych jak płeć, wykształcenie oraz wiek. To z kolei pozwala na porównanie sektorów ze względu na te zmienne. Dane zestawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Źródłem wykorzystanych statystyk jest Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski opublikowane przez GUS.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD w IV kwartale 2011 roku
Tabela 2. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD ze względu na płeć w IV kwartale 2011 roku (tys.)
Tabela 3. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD ze względu na wykształcenie w IV kwartale 2011 roku (tys.)
Tabela 4. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD ze względu na wiek w IV kwartale 2011 roku (tys.)

Wykres 1. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD w IV kwartale 2011 roku (%)
Wykres 2. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD ze względu na płeć w IV kwartale 2011 roku (%)
Wykres 3. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD ze względu na wykształcenie w IV kwartale 2011 roku (%)
Wykres 4. Zatrudnienie w wybranych sekcjach PKD ze względu na wiek w IV kwartale 2011 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij