Artykuły

Zatrudnienie w sektorze edukacji w krajach europejskich w latach 2000-2009

20.01.2011
Opracowanie dotyczy osób pracujących w sektorze edukacji w 29 krajach Europy (UE-27 oraz Norwegia i Islandia). Dane statystyczne zostały zaprezentowane w ujęciu rocznym. Zestawienie dotyczy lat 2000-2009. W publikacji można znaleźć informacje o tym, jak zmieniał się udział pracujących w sektorze edukacji w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w poszczególnych krajach. Na wykresie wyróżniono te państwa, w których pomiędzy 2000 a 2009 rokiem nastąpił największy wzrost lub spadek liczby pracowników. Graficznie przedstawiono również statystyki dotyczące tych krajów, w których pracujący w edukacji w 2009 roku stanowili największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba pracujących w sektorze edukacji w wybranych krajach europejskich
w latach 2000-2009 (tys.)

Tabela 2. Udział pracujących w sektorze edukacji w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich
w latach 2000-2009 (%)


Wykres 1. Kraje europejskie o największym wzroście lub spadku liczby pracujących w sektorze edukacji
między 2000 a 2009 rokiem (%)

Wykres 2. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w sektorze edukacji w ogólnej liczbie pracujących
w 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij